Mondo Wałbrzych

Wyposażenie obiektu w baterie czasowe.