Strefa wannowa

W celu wygodnego korzystania z wanny zalecane jest zastosowanie siedziska nawannowego. Siedzisko to umożliwia komfortowe i bezpieczne korzystanie z wanny przez osobę niepełnosprawną. Aby komfortowo przesiąść się na siedzisko wymagane jest aby na ścianie zamocowana była min. jedna poręcz o długości min. 60 cm. Poręcz należy zamocować min. 10 cm nad wanną. Dodatkowa poręcz – w poprzek wanny ułatwia przemieszczanie się i zwiększa bezpieczeństwo osoby korzystającej z wanny.